Konkurs Działaj Lokalnie 2022 – ROZSTRZYGNIĘTY

Już są! – wyniki Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2022”

W dniu 15 czerwca 2022 r. obyły się obrady Lokalnej Komisji Grantowej (LKG) Programu Działaj Lokalnie w ODL Fundacja Przestrzeń Lokalna.  Dzięki zaangażowaniu asesorów, wnioski zostały ocenione i ustalona lista rankingowa.

Do konkursu zgłoszono 12 wniosków z terenu gmin: Błażowa, Chmielnik, Krasne. Łączna suma dotacji wyniesie w tym roku 55 000 zł.

W związku z przyznaniem Fundacji Przestrzeń Lokalna odrębnych dotacji na realizację regrantingu, przedstawiamy odrębne listy rankingowe dla każdej z gmin.

W skład LKG weszli działacze środowiska NGO, animatorzy lokalni, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego – eksperci wolontariusze.

Zacne grono stanowili:

 • Justyna Jacek – koordynator Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych (LGD „Trygon” – Rozwój i Innowacja).
 • Anna Tworz – Kierownik Oddziału mecenatu kulturalnego i ochrony zabytków Urząd Marszałkowski
  Województwa Podkarpackiego, współtwórczyni Federacji Podkarpackich Organizacji Pozarządowych
  PARASOL
 •  Kamil Wrzos – Członek zarządu w Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Dyrektor Programu
  Projektor
 • Lucyna Sobańska – Koordynator Programu „Działaj Lokalnie” w ODL Fundacja Bieszczadzka, koordynator „Podkarpackiego Korpusu Solidarności”.
 • Aneta Szura – Wiceprezes Fundacji Przestrzeń Lokalna.

Wspólnym mianownikiem wspieranych projektów w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2022” jest lokalna aktywność oraz budowanie dobra wspólnego.

Przy wyborze wniosków Lokalna Komisja kierowała się następującymi kryteriami:

 • trafność diagnozy potrzeb społeczności,
 • adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działania mieszkańców,
 • stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu,
 • komunikacja i promocja projektu,
 • pożyteczność projektu,
 • trwałość i możliwość kontynuacji działań,
 • realność planu pozyskania wkładu własnego,
 • klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu.

Każdy z wniosków mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów (jest to średnia arytmetyczna ocen wszystkich członków Komisji Grantowej).

W wyniku dokonanych ocen indywidualnych i burzliwej dyskusji podczas posiedzenia,  w rezultacie Komisja Grantowa do dofinansowania rekomendowała 10 projektów.

Nazwa wnioskodawcy Nazwa realizatora Tytuł projektu Ocena końcowa Proponowana kwota

GMINA KRASNE

1. Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce Silna Organizacja = Aktywni Obywatele 35,8 6000 zł
2. Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci Mały Wielki Krok Klub Aktywnego Rodzica 33,00 5800 zł
3. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Strażowianie” „Od ziarenka do bochenka”- wspomniena z dawnych lat 32,8 6000 zł
4. Stowarzyszenie Kobiet Krasne Akademia rękodzieła 30,8 5200 zł
GMINA BŁAŻOWA
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Kąkolówce „Eko-słoiczki z babcinej piwniczki” – warsztaty kulinarne 34,6 5000 zł
2. Inicjatywa DL ZaKulturalni Z jednej gliny ulepieni 34,0 5000 zł
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Wilczaka Ognisko na Wilczaku ze starą fotografią w tle 31,2 6000 zł
GMINA CHMIELNIK
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich Czas dla Nas 36,2 6000 zł
2. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola” Plac Arena inspiruje i motywuje 35,6 5000 zł
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielniku Brygada RR INTEGRACJA WOKÓŁ OGNIA I ŚWIATŁA 33,6 5000 zł

 

W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z realizacji projektu przy proponowanej kwocie decyzją
Komisji Zarząd ma możliwość rozdysponowania niewykorzystanej kwoty na pozostałe projekty. O
kolejności przyznania środków będzie decydować pozycja na liście rankingowej.

Program „Działaj Lokalnie 2021″  to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie – Fundacją Przestrzeń Lokalna. Finansowymi partnerami Programu są Urząd Gminy Błażowa, Urząd Gminy Krasne oraz Urząd Gminy Chmielnik.