Polskie Inicjatywy Poradnicze

                           

Informacje o projekcie   

Polskie Inicjatywy Poradnicze” to partnerstwo 4 organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego: Fundację Przestrzeń Lokalną, Fundację Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz LGD „Trygon-Rozwój
i Innowacja”.

Projekt dofinansowany w kwocie 680 804 zł ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023. Całkowita wartość zadania publicznego wynosi 722 804 zł.

Celem działania jest wzmocnienie i zwiększenie rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych prowadzonych przez nieformalne grupy działające przy Kościołach Katolickich, innych związkach wyznaniowych oraz uczelniach wyższych na terenie całego kraju.

Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu, który umożliwi wsparcie grup poradniczych nieposiadających osobowości prawnej uniwersyteckich poradni prawnych oraz diecezjalnych i parafialnych placówek poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych, które nie mogą samodzielnie zaciągać zobowiązań, dla prowadzenia doradztwa w obszarze: prawnym, obywatelskim, psychologicznym, rodzinno-pedagogicznym, konsumenckim oraz zawodowym.

Odbiorcami planowanych działań będą mieszkańcy całego kraju, do których adresowana jest inicjatywa realizowana przez beneficjentów zadania

Projekt umożliwi skorzystanie ze wsparcia konsultingowego, szkoleniowego, udziału w seminariach na temat sposobu realizacji i monitorowania działań.

W roku 2023 do rozdysponowania będzie 308 000,00 zł. z których ma szansę skorzystać około 20 organizacji. Planuje się, że w organizacje poradnictwa udzielą pomocy ok 420 podmiotom potrzebującym wsparcia.

Ogłoszenie Konkursu nastąpi w I lub II kwartale 2023 r.

DO POBRANIA:

PLAKAT

ULOTKA