FIO Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019

Poszukujesz źródeł dofinansowania dla działalności społecznej? Zastanawiasz się skąd sfinansować warsztaty dla dzieci, za co wydać książkę o swojej miejscowości, a może potrzebujesz środków na zakup pomocy do świetlicy dla dzieci.

Cztery organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna sięgnęły po środki
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy
i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych
i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim w latach 2018-2019.

O grant mogą ubiegać się:

 • młode organizacje pozarządowe – (które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację);
 • grupy nieformalne/ samopomocowe (3 osobowe), które swoje wnioski do Konkursu mogą składać      za pośrednictwem Patrona (organizacji użyczającej osobowości prawnej);

Czas realizacji:

W roku 2018:

 • Inicjatywa jednorazowa w okresie krótszym niż 30 dni w czasie od 01.09.2018 r. do 15.12.2018 r.
 • Inicjatywa niejednorazowa dłuższa niż 60 dni w czasie od 1.09.2018 r. a 15.12.2018 r.

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 05 lipca, a zakończy 30 lipca 2018r. o godzinie 16.00. Wnioski należy składać poprzez przesłanie w wersji elektronicznej na adres: wnioski2018@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

Poza dotacjami wnioskodawcy otrzymają wsparcie  szkoleniowo – doradcze oraz  promocję lokalnych inicjatyw. Szczegóły, regulamin oraz formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty projektowe”.

Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad uzyskać można na wskazanej stronie internetowej projektu oraz osobiście lub telefonicznie u Operatorów projektu w następujących podregionach:

 1. Fundacja Fundusz  Lokalny SMK: powiaty- stalowowolski, tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski i ropczycko – sędziszowski;
  Sebastian Nabrzeski – koordynator ; tel.: 663 122 098; e-mail: snabrzeski@gmail.com
 2. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”: powiaty-niżański, leżajski, przeworski, lubaczowski, jarosławski, łańcucki;
  Damian Zakrzewski – koordynator; tel.: 790 688 622; e-mail: nisko.fio@gmail.com
 3. Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”: powiaty – dębicki, strzyżowski, jasielski krośnieński, brzozowski;
  Justyna Jacek – koordynator; tel.: 668 948 983; e-mail: justynajacekk@gmail.com 
 4. Fundacja Przestrzeń Lokalna w Błażowej: powiaty – rzeszowski, przemyski, sanocki, leski
  i bieszczadzki;
  Edyta Salnikow –koordynator;  tel.: 667 048 313; e-mail: pil@przestrzenlokalna.org.pl

Zapraszamy!!!