Uniwersytet Samorządności

Startuje „Uniwersytet Samorządności” – bezpłatne szkolenia o tematyce samorządowo-obywatelskiej dedykowane Aktywnym Obywatelom powiatu rzeszowskiego!

Lokalni liderzy i animatorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, pracownicy instytucji kultury i oświaty oraz radni i sołtysi – wszyscy mieszkańcy powiatu rzeszowskiego, którzy działają lub pragną rozpocząć działalność na rzecz lokalnego środowiska.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach o tematyce samorządowo-obywatelskiej realizowanych w ramach koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020” dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

INFORMACJA PRASOWA

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W INICJATYWACH

PLAKAT UNIWERSYTET SAMORZĄDNOŚCI