Konkurs Grantowy Fundusz Lokalny „Twoja Przestrzeń” 2019 – ROZSTRZYGNIĘTY

Konkurs Grantowy Fundusz Lokalny „Twoja Przestrzeń” 2019 – ROZSTRZYGNIĘTY

Po raz drugi mamy przyjemność rozstrzygnąć Konkurs Grantowy Fundusz Lokalny „Twoja Przestrzeń”.
Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za zaangażowanie i złożenie wniosków do Konkursu.

Szacowne grono ekspertów, którzy dokonali oceny wniosków stanowili:
Kamil Wrzos – Dyrektor programu PROJEKTOR – wolontariat studencki
Damian Zakrzewski – koordynator Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych (LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”)
Justyna Jacek – koordynator Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych (LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”,)

Eksperci dokonali oceny wniosków w oparciu o następujące kryteria:
– Na ile wnioskodawca trafnie wskazała miejsce ważne dla życia społecznego?
– Na ile wnioskodawca trafnie określił grupę odbiorców,  w tym sposób dotarcia i zaangażowania grupy w działania projektowe?
– Na ile wnioskodawca istotnie uzasadnił potrzebę realizacji projektu dla tej konkretnej społeczności?
– Na ile założone działania promocyjne przewidują jasny i atrakcyjny sposób komunikacji o Inicjatywie?
– Na ile działania opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi?
– Na ile działania zakładają realność realizacji oraz   wymierne i realne do osiągnięcia rezultaty w kontekście zdefiniowanego celu?
– Na ile budżet jest adekwatny do zaplanowanych działań (racjonalnie zaplanowane koszty i wkład własny)?

Do konkursu złożono cztery wnioski na łączną kwotę 14 700,00 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową: WYNIKI

Gratulujemy zwycięzcom!
Życzymy owocnej realizacji Inicjatyw.

Już wkrótce skontaktujemy się z Państwem celem zawarcia umów na realizacje projektów.

Zespół Funduszu Lokalnego „Twoja Przestrzeń”
Edyta Salnikow- Animator
Monika Kozdraś – Grzesik – Lider