Działaj Lokalnie 2022

Konkurs „DZIAŁAJ LOKALNIE 2022” – OGŁOSZONY!

 

Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja Przestrzeń Lokalna ma przyjemność po raz trzeci ogłosić konkurs „Działaj Lokalnie”.

Jeśli jesteś aktywnym człowiekiem, potrafiącym współpracować w grupie, tworzysz organizację pozarządową bądź jesteś członkiem grupy nieformalnej, masz pomysł na działanie skierowane do środowiska w którym żyjesz ZAPRASZAMY! 

 

ODL Fundacja Przestrzeń Lokalna zaprasza do konkursu mieszkańców gmin: Błażowa, Chmielnik, Krasne, Krzywcza i Tyczyn. Do Programu mogą aplikować organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa, a także grupy nieformalne, występujące z wnioskiem za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.

W obecnej edycji Programu „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, W tym roku cel programu Działaj Lokalnie został poszerzony. Środki będzie można przeznaczyć na działania związane z pomocą uchodźcom, m.in :

 • wspieranie lokalnych społeczności przyjmujących uchodźców;
 • działania integrujące i adaptacyjne dla osób przybywających z Ukrainy, takie jak: pomoc prawna, edukacyjna, psychologiczna;
 • pomoc w organizacji pobytu w Polsce, np. koordynację pomocy humanitarnej;
 • punkty kontaktowe, koordynacyjne, informacyjne;

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty trwające od 3 do 6 miesięcy, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;
 • przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online;
 • przewidują działania na rzecz profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub edukacji zdrowotnej.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotacje do 6 000,00 zł. Istotne jest, aby podmiot/ osoby aplikujące o grant zapewniły wkład własny do projektu w wysokości 25% dotacji, przy czym minimum 5% muszą stanowić środki finansowe. Pozostała część wkładu własnego może zostać wniesiona do projektu w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

Przewidziany czas na realizację projektów rozpocznie się z dniem 15 czerwca 2022 i potrwa do dnia 15 grudnia 2022r.

Pula środków przeznaczonych na dotację w 2022 roku wynosi 54 000,00 zł.

Czas na składanie wniosków do Konkursu mija z dniem 30 maja 2022r.

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków, który znajduje się na stronie internetowej www.system.dzialajlokalnie.pl

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w Konkursie „Działaj Lokalnie” zapraszamy na konsultacje indywidualne i grupowe. Konsultacje indywidualne będą prowadzone telefonicznie i mailowo na bieżąco. Ponadto w wyznaczonych terminach będzie możliwość spotkania ze koordynatorem w celu uzyskania informacji lub skonsultowania wniosku w Gminie Błażowa, Chmielnik i Krasne. Wkrótce podamy terminy spotkań.

Konsultacji będzie prowadzić Edyta Salnikow, Koordynator Programu „Działaj Lokalnie” w ODL Fundacja Przestrzeń Lokalna.

Kontakt:
telefon: 667 048 313
e-mail: e.salnikow@przestrzenlokalna.org.pl

W celu zapoznania się z szczegółami Konkursu zapraszamy do lektury Regulaminu Konkursu „Działaj Lokalnie” oraz formularza wniosku. Dokumenty zostały zamieszczone w stopce niniejszego artykułu.

DZIAŁASZ LOKALNIE- DZIAŁASZ DLA SIEBIE I SWOJEGO ŚRODOWISKA!

„Działaj Lokalnie 2022” to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie – Fundacją Przestrzeń Lokalna.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

REGULAMIN

WNIOSEK