Konkurs Działaj Lokalnie 2023 – ROZSTRZYGNIĘTY

Już są! – wyniki Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2023”

W dniu 11 sierpnia 2023 r. obyły się obrady Lokalnej Komisji Grantowej (LKG) Programu Działaj Lokalnie w ODL Fundacja Przestrzeń Lokalna.  Dzięki zaangażowaniu asesorów, wnioski zostały ocenione i ustalona lista rankingowa.

Do konkursu zgłoszono 10 wniosków z terenu gmin: Błażowa, Chmielnik, Krasne. Łączna suma dotacji wyniesie w tym roku 55 000 zł.

W związku z przyznaniem Fundacji Przestrzeń Lokalna odrębnych dotacji na realizację regrantingu, przedstawiamy odrębne listy rankingowe dla każdej z gmin.

W skład LKG weszli działacze środowiska NGO, animatorzy lokalni, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego – eksperci wolontariusze.

Zacne grono stanowili:

 • Justyna Jacek – koordynator Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych (LGD „Trygon” – Rozwój i Innowacja).
 • Sebastian Nabrzeski  – koordynator Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych (Fundacja SMK), przedstawiciel sektora administracji samorządowej
 •  Kamil Wrzos – Członek zarządu w Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Dyrektor Programu
  Projektor
 • Lucyna Sobańska – Koordynator Programu „Działaj Lokalnie” w ODL Fundacja Bieszczadzka, koordynator „Podkarpackiego Korpusu Solidarności”.
 • Aneta Szura – Wiceprezes Fundacji Przestrzeń Lokalna.

Wspólnym mianownikiem wspieranych projektów w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2023” jest lokalna aktywność oraz budowanie dobra wspólnego.

Przy wyborze wniosków Lokalna Komisja kierowała się następującymi kryteriami:

 • trafność diagnozy potrzeb społeczności,
 • adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działania mieszkańców,
 • stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu,
 • komunikacja i promocja projektu,
 • pożyteczność projektu,
 • trwałość i możliwość kontynuacji działań,
 • realność planu pozyskania wkładu własnego,
 • klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu.

Każdy z wniosków mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów (jest to średnia arytmetyczna ocen wszystkich członków Komisji Grantowej).

W wyniku dokonanych ocen indywidualnych i burzliwej dyskusji podczas posiedzenia,  w rezultacie Komisja Grantowa do dofinansowania rekomendowała wszystkie 10 projektów.

Nazwa wnioskodawcy Nazwa realizatora Tytuł projektu Ocena końcowa Proponowana kwota

GMINA KRASNE

1. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Strażowianie” Cuda natury w każdym wieku – dbamy o swoje zdrowie 31,00 6000 zł
2. Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce Siła relacji międzypokoleniowej 27,4 6000 zł
GMINA BŁAŻOWA
1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej Wspólnie odkrywamy historię 36,6 6000 zł
2. Fundacja PODAJ RĘKĘ ZDROWIU I SZCZĘŚCIU Salsa – tańczymy i gotujemy i radość z tego czerpiemy 33,4 5500 zł
3. Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej ZaKulturalni Z ziemi do korzeni 30,8 5000 zł
3. Ludowy Klub Sportowy Błażowianka w Błażowej Razem dla Błażowianki Świętuj z nami 100-lecie Błażowianki 29,4 5000 zł
GMINA CHMIELNIK
1. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola” Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich Cisi bohaterowie trudnych czasów 39,6 6000 zł
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich 60tka dookoła świata 36,4 5500 zł
2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik W tle z muzyką 35,2 5000 zł
3. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji wsi Błędowa Tyczyńska „Razem” Podaj rękę 29,2 5000 zł

W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z realizacji projektu przy proponowanej kwocie decyzją
Komisji Zarząd ma możliwość rozdysponowania niewykorzystanej kwoty na pozostałe projekty. O
kolejności przyznania środków będzie decydować pozycja na liście rankingowej.

Program „Działaj Lokalnie″  to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie – Fundacją Przestrzeń Lokalna. Finansowymi partnerami Programu są Urząd Gminy Błażowa, Urząd Gminy Krasne oraz Urząd Gminy Chmielnik.