Konkurs Działaj Lokalnie 2020 – ROZSTRZYGNIĘTY

Już są! – wyniki Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2020”

W dniu dzisiejszym, tj. 14.08.2020r. o godz. 16:00 rozpoczęły się obrady on-line Lokalnej Komisji Grantowej (LKG) Programu Działaj Lokalnie w ODL Fundacja Przestrzeń Lokalna.  Dzięki zaangażowaniu asesorów, wnioski zostały ocenione i ustalona lista rankingowa.

Mimo trudnej sytuacji epidemicznej do konkursu zgłoszono 12 wniosków z terenu gmin: Błażowa, Chmielnik, Dynów, Krasne, Krzywcza i Tyczyn. Wnioskodawcy ubiegali się o dofinansowanie projektów na kwotę 35 991,36 zł, przy tym deklarując wkład własny na poziomie 32 984,00 zł. Kwota wnioskowanej dotacji na projekt nie mogła przekraczać 3 000,00 zł. Projekty mogą być realizowane od 15.08.2020r. do 31.12.2020r.

ODL Fundacja Przestrzeń Lokalna dzięki wsparciu samorządów: Urzędu Gminy Błażowa oraz Urzędu Gminy Krasne, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i środkom własnym Fundacji mogła przeznaczyć 30 000,00 zł na granty.

W skład LKG weszli działacze środowiska NGO, animatorzy lokalni, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego – eksperci wolontariusze.

Zacne grono stanowili:

 • Justyna Jacek – koordynator Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych (LGD „Trygon” – Rozwój i Innowacja) – Przewodnicząca LKG.
 • Sebastian Nabrzeski – Sekretarz Gminy Zaleszany, działacz społeczny- Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie.
 • Lucyna Sobańska – Koordynator Programu „Działaj Lokalnie” w ODL Fundacja Bieszczadzka.
 • Aneta Szura – Wiceprezes Fundacji Przestrzeń Lokalna.
 • Anna Tworz – Sekretarz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

Wspólnym mianownikiem wspieranych projektów w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2020” jest lokalna aktywność oraz budowanie dobra wspólnego.

Przy wyborze wniosków Lokalna Komisja kierowała się następującymi kryteriami:

 • trafność diagnozy potrzeb społeczności,
 • adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działania mieszkańców,
 • stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu,
 • komunikacja i promocja projektu,
 • pożyteczność projektu,
 • trwałość i możliwość kontynuacji działań,
 • realność planu pozyskania wkładu własnego,
 • klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu.

Każdy z wniosków mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów (jest to średnia arytmetyczna ocen wszystkich członków Komisji Grantowej).

W wyniku dokonanych ocen indywidualnych i burzliwej dyskusji podczas posiedzenia, rekomendacją LKG i decyzją Zarządu Fundacji Przestrzeń Lokalna wszystkie złożone projekty został rekomendowane do dofinansowania:

  Nazwa wnioskodawcy Nazwa realizatora Tytuł projektu Ocena końcowa Proponowana kwota
1. Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe WODNIK Tu jest moje miejsce, tu jest dom mój 36,75 3000
2. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola” Budzik Kultury Ramówka kulturalna 35,2 2500
3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik Magiczna ścieżka sensoryczna 35 2500
4. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola” Wrócić do natury! 34,25 2500
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Malawie Miej odwagę nieść pomoc! – czyli o pierwszej pomocy i przełamaniu lęku 34,2 3000
6. Inicjatywa DL Foto-maniacy Błażowskie migawki 34 2992
7. Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej Domowe eksperymenty rodzinne 34 3000
8. Inicjatywa DL Grupa Teatralna Maskara Starodawny obrzęd wigilijny w wykonaniu Seniorów z Dziennego Domu Pomocy w Krasnem 33,8 3000
9. Parafialny Klub Sportowy „UNUM” przy Parafii pw. Trójcy Świętej w Babicach Po bezdrożach Gminy Krzywcza – cykl pieszych wycieczek do charakterystycznych miejsc Gminy Krzywcza 32,75 2000
10. Stowarzyszenie Kobiet KRASNE SPORT W KORONIE 30 3000
11. Stowarzyszenie Babski Młyn Legalne ziółka z Babskiego Młyna 28,8 1508
12. Stowarzyszenie PROGRES Wybieraj świadomie i dbaj o swoje zdrowie 28,2 1000

Gratulujemy zwycięskim projektom i życzymy owocnej i spokojnej realizacji!

Informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2020r. odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli zwycięskich inicjatyw, którego celem będzie omówienie zasad realizacji inicjatyw.

Obecność na spotkaniu przedstawicieli wnioskodawcy i realizatora jest obowiązkowa (warunkuje przekazanie grantu).

Program „Działaj Lokalnie 2020″  to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie – Fundacją Przestrzeń Lokalna. Finansowymi partnerami Programu są Urząd Gminy Błażowa, Urząd Gminy Krasne oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackie.