Konkurs Działaj Lokalnie 2021 – ROZSTRZYGNIĘTY

Już są! – wyniki Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2021”

W dniu dzisiejszym, tj. 02.08.2021r.  obyły się obrady Lokalnej Komisji Grantowej (LKG) Programu Działaj Lokalnie w ODL Fundacja Przestrzeń Lokalna.  Dzięki zaangażowaniu asesorów, wnioski zostały ocenione i ustalona lista rankingowa.

Do konkursu zgłoszono 11 wniosków z terenu gmin: Błażowa, Chmielnik, Krasne. Łączna suma dotacji wyniesie w tym roku 27 000 zł.

W związku z przyznaniem Fundacji Przestrzeń Lokalna odrębnych dotacji na realizację regrantingu, przedstawiamy odrębne listy rankingowe dla każdej z gmin.

W skład LKG weszli działacze środowiska NGO, animatorzy lokalni, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego – eksperci wolontariusze.

Zacne grono stanowili:

 • Justyna Jacek – koordynator Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych (LGD „Trygon” – Rozwój i Innowacja).
 • Maciej Kunysz – Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, członek Prezydium Konwentu Wojewódzkich Rad Pożytku Publicznego, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego.
 • Sebastian Nabrzeski – Sekretarz Gminy Zaleszany, działacz społeczny – Członek Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK, koordynator Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych.
 • Lucyna Sobańska – Koordynator Programu „Działaj Lokalnie” w ODL Fundacja Bieszczadzka, koordynator „Podkarpackiego Korpusu Solidarności”.
 • Aneta Szura – Wiceprezes Fundacji Przestrzeń Lokalna.

Wspólnym mianownikiem wspieranych projektów w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2021” jest lokalna aktywność oraz budowanie dobra wspólnego.

Przy wyborze wniosków Lokalna Komisja kierowała się następującymi kryteriami:

 • trafność diagnozy potrzeb społeczności,
 • adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działania mieszkańców,
 • stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu,
 • komunikacja i promocja projektu,
 • pożyteczność projektu,
 • trwałość i możliwość kontynuacji działań,
 • realność planu pozyskania wkładu własnego,
 • klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu.

Każdy z wniosków mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów (jest to średnia arytmetyczna ocen wszystkich członków Komisji Grantowej).

W wyniku dokonanych ocen indywidualnych i burzliwej dyskusji podczas posiedzenia, rekomendacją LKG i decyzją Zarządu Fundacji Przestrzeń Lokalna wszystkie złożone projekty został rekomendowane do dofinansowania:

Nazwa wnioskodawcy Nazwa realizatora Tytuł projektu Ocena końcowa Proponowana kwota

GMINA KRASNE

1. Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Piłkarska Crasnovia Krasne Lato na sportowo 32,0 3000 zł
2. Stowarzyszenie Kobiet Krasne W POGONI ZA MIKOŁAJEM 28,6 3000 zł
3. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Strażowianie” Nauczyciele ze szkoły „ŻYJMY ZDROWO” – Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci 28,0 3000 zł
4. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Strażowianie” „Aktywni razem w okresie pandemii” 26 3000 zł

GMINA BŁAŻOWA

1. Stowarzyszenie dla rozwoju Błażowej Górnej Mapa najbliższej okolicy 33,6 2400 zł
2. Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej Dni Futomy pod hasłem „Jak to kiedyś Bulwioka wypiekano” 32,6 2350 zł
3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej Noc naukowców 32,4 1750 zł
4. Inicjatywa DL Foto – maniacy Pejzaże światłem malowane 31,4 1500 zł

GMINA CHMIELNIK

1. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska Nasza Wola ZIOŁO czy CHWAST – ciągle się uczymy 34,2 2500 zł
2. Inicjatywa DL „Bal Bajkowych Postaci” 32,0 2250 zł
3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik „Sensoryczne Land Art z naturą” 32,0 2250 zł

Informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2021r. o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli zwycięskich inicjatyw, którego celem będzie omówienie zasad realizacji inicjatyw.

Spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM (link stanie przesłany emailem na adresy podane we wnioskach), obecność na spotkaniu przedstawicieli wnioskodawcy i realizatora jest obowiązkowa (warunkuje przekazanie grantu).

Program „Działaj Lokalnie 2021″  to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie – Fundacją Przestrzeń Lokalna. Finansowymi partnerami Programu są Urząd Gminy Błażowa, Urząd Gminy Krasne oraz Urząd Gminy Chmielnik.