Działaj Lokalnie 2024

Konkurs „DZIAŁAJ LOKALNIE 2024” – OGŁOSZONY!

 

Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja Przestrzeń Lokalna ma przyjemność po raz czwarty ogłosić konkurs „Działaj Lokalnie”.

Jeśli jesteś aktywnym człowiekiem, potrafiącym współpracować w grupie, tworzysz organizację pozarządową bądź jesteś członkiem grupy nieformalnej, masz pomysł na działanie skierowane do środowiska w którym żyjesz ZAPRASZAMY! 

 

ODL Fundacja Przestrzeń Lokalna zaprasza do konkursu mieszkańców gmin: Błażowa, Chmielnik, Krasne, Krzywcza i Tyczyn. Do Programu mogą aplikować organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa, a także grupy nieformalne, występujące z wnioskiem za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.

W ramach Programu „Działaj Lokalnie 2024” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. 

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty trwające od 3 do 6 miesięcy, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotacje do 6 000,00 zł. Istotne jest, aby podmiot/ osoby aplikujące o grant zapewniły wkład własny do projektu w wysokości 25% dotacji, przy czym minimum 5% muszą stanowić środki finansowe. Pozostała część wkładu własnego może zostać wniesiona do projektu w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

Przewidziany czas na realizację projektów rozpocznie się z dniem 1 lipca 2024 i potrwa do dnia 31 grudnia 2024r.

Pula środków przeznaczonych na dotację w 2024 roku wynosi 55 000,00 zł.

Czas na składanie wniosków do Konkursu mija z dniem 30 czerwca 2024r. 

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków, który znajduje się na stronie internetowej  https://generatorspoleczny.pl

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w Konkursie „Działaj Lokalnie” zapraszamy na konsultacje indywidualne i grupowe. Konsultacje indywidualne będą prowadzone telefonicznie i mailowo na bieżąco. Ponadto w wyznaczonych terminach będzie możliwość spotkania ze koordynatorem w celu uzyskania informacji lub skonsultowania wniosku w Gminie Błażowa, Chmielnik i Krasne. Wkrótce podamy terminy spotkań.

Konsultacji będzie prowadzić Edyta Salnikow, Monika Kozdraś-Grzesik Koordynatorki Programu „Działaj Lokalnie” w ODL Fundacja Przestrzeń Lokalna.

Kontakt:

Edyta Salnikow
telefon: 667 048 313
e-mail: e.salnikow@przestrzenlokalna.org.pl

Monika Kozdraś-Grzesik
telefon: 695 614 195
e-mail: m.grzesik@przestrzenlokalna.org.pl

W celu zapoznania się z szczegółami Konkursu zapraszamy do lektury Regulaminu Konkursu „Działaj Lokalnie” oraz formularza wniosku. Dokumenty zostały zamieszczone w stopce niniejszego artykułu.

DZIAŁASZ LOKALNIE – DZIAŁASZ DLA SIEBIE I SWOJEGO ŚRODOWISKA!

„Działaj Lokalnie ” to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie – Fundacją Przestrzeń Lokalna.

REGULAMIN

WZÓR WNIOSKU – GRUPY NIEFORMALNE

WZÓR WNIOSKU – NGO

WZÓR WNIOSKU – INICJATYWA DL